#kaslaimės
Klubas

APIE KLUBĄ

Gargždų “Bangos” futbolo klubą sudaro profesionali vyrų futbolo komanda, moterų futbolo komanda, vaikų ir jaunimo futbolo grupės, kurių veikla rūpinasi viešoji įstaiga “Gargždų futbolas”.

Viešoji įstaiga „Gargždų futbolas“, įsteigta 2002 metų gruodžio mėnesį, 2005 metų pabaigoje suvienijo Gargždų futbolo aistruolius ir 2006 metais pradėjo aktyvią veiklą, siekdama grąžinti buvusią Gargždų futbolo šlovę bei atgaivinti futbolo tradicijas.

Viešosios įstaigos direktorius Rimantas Mikalauskas.

Valdybos pirmininkas .

2024 m. balandžio 25 dieną dalininkų susirinkime išrinkti valdybos nariai  Rinaldis Bendikas, Virginijus Simutis, Dainius Šatkus ir Arturas Uosis. Klaipėdos rajono savivaldybės Taryba 2023 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.T11-187 į VšĮ „Gargždų futbolas“ valdybą 3 metų laikotarpiui delegavo Sigitą Karbauską, Violetą Riaukienę ir  Algirdą Petravičių.

Dalininkai. Nuo 2022 spalio 13 dienos viešosios įstaigos “Gargždų futbolas” dalininkais yra 29 fiziniai ir juridiniai asmenys. 34 procentus balsų viešosios įstaigos dalininkų susirinkimuose turi Klaipėdos rajono savivaldybė, 37,1 procento – labdaros ir paramos fondas „Gargždų rėmėjas“. Kiti dalininkai (R.Bendikas, V.Gailius, A.Giedraitis, O.Jakubaitis, A.Jasilionis, M.Jonelys, M.Kazlauskas, R.Lukošius, R.Mušauskas, R.Petkevičius, J.Riekašienė, R.Riekašius, G.Samsonik, K.Sinskas, T.Tamošauskas, A.Uosis, R.Vaišnoras, E.Vilimas, L.Virvilienė, R.Žutautas, L.Karbauskienės IĮ, UAB “Gargždų banga”, UAB “Neogroup”, UAB “Voltas”, VšĮ “Banga 1253”, VšĮ “Garsų harmonija”, asociacija “Gargždų Bangos draugai”) turi nuo 0,37 iki 3,34 procentų balsų.

Kontaktai:
VšĮ “Gargždų futbolas”
Kvietinių g. 26, Gargždai
Tel. (8-46) 452782
Direktorius: rimas@fkbanga.lt

ĮSTATAI

Viešosios įstaigos “Gargždų futbolas” įstatai, priimti dalininkų susirinkime 2016 metų gegužės 2 dieną

VEIKLOS SRITYS

• klubo žaidėjų (vaikų, paauglių, suaugusių ir merginų) pritraukimas ir valdymas;
• žaidėjų meistriškumo tobulinimas;
• futbolo infrastruktūros plėtra;
• trenerių kvalifikacijos kėlimas;
• įvairių futbolo varžybų ir renginių organizavimas įvairaus amžiaus ir meistriškumo futbolo mėgėjams.

JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS

Viešosios įstaigos “Gargždų futbolas” 2022-2024 metų “Jaunųjų futbolininkų ugdymo” programa, patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 metų sausio 27 d. Nr. T11-40

Viešosios įstaigos “Gargždų futbolas” 2019-2021 metų “Jaunųjų futbolininkų ugdymo” programos (patvirtintos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų vasario 28 d. Nr. T11-53) pakeitimas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 metų balandžio 16 d. Nr. T11-107

Viešosios įstaigos “Gargždų futbolas” 2019-2021 metų “Jaunųjų futbolininkų ugdymo” programa, patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų vasario 28 d. Nr. T11-53

Viešosios įstaigos “Gargždų futbolas” 2018 metų “Jaunųjų futbolininkų ugdymo” programa, patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 metų vasario 8 d. Nr. T11-34

DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (bruto)

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Viešosios įstaigos „Gargždų futbolas“ direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.GF-22

Mažos vertės pirkimų aprašas, patvirtintas Viešosios įstaigos „Gargždų futbolas“ direktoriaus 2017 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.GF-30

2020 metų Viešųjų pirkimų planas [2020-01-15]

2020 metų Viešųjų pirkimų planas [2020-02-03]

VEIKLOS IR FINANSINĖS ATASKAITOS

VšĮ „Gargždų futbolas“ 2023 m. sausio-gruodžio mėn. finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ „Gargždų futbolas“ veiklos ataskaita ir Valdybos veiklos ataskaita už 2023 metus

*

VšĮ „Gargždų futbolas“ 2022 m. sausio-gruodžio mėn. finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ „Gargždų futbolas“ veiklos ataskaita ir Valdybos veiklos ataskaita už 2022 metus

*

VšĮ „Gargždų futbolas“ 2021 m. sausio-gruodžio mėn. finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ „Gargždų futbolas“ veiklos ataskaita ir Valdybos veiklos ataskaita už 2021 metus

*
VšĮ „Gargždų futbolas“ 2020 m. sausio-gruodžio mėn. finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ „Gargždų futbolas“ valdybos veiklos ataskaita už 2020 metus

VšĮ „Gargždų futbolas“ veiklos ataskaita už 2020 metus

*

VšĮ „Gargždų futbolas“ 2019 m. sausio-gruodžio mėn. finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ „Gargždų futbolas“ valdybos veiklos ataskaita už 2019 metus

VšĮ „Gargždų futbolas“ veiklos ataskaita už 2019 metus

*

VšĮ „Gargždų futbolas“ 2018 m. sausio-gruodžio mėn. finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ „Gargždų futbolas“ 2018 m. sausio-gruodžio mėn. aiškinamasis raštas

VšĮ „Gargždų futbolas“ veiklos ataskaita už 2018 metus

*

VšĮ „Gargždų futbolas“ 2017 m. sausio-gruodžio mėn. finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ „Gargždų futbolas“ veiklos ataskaita už 2017 metus

VšĮ „Gargždų futbolas“ valdybos veiklos ataskaita už 2017 metus