#kaslaimės
Nauja VšĮ “Gargždų futbolas” valdyba

Balandžio pabaigoje viešosios įstaigos “Gargždų futbolas” dalininkai trejų metų kadencijai išrinko naują įstaigos valdybą.
Valdybos nariais išrinkti Rinaldis Bendikas, Virginijus Simutis, Dainius Šatkus, Arturas Uosis ir trys Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos deleguoti asmenys – Sigitas Karbauskas, Violeta Riaukienė ir Algirdas Petravičius.
Gegužės pabaigoje valdyba išsirinko naują valdybos pirmininką. Juo tapo buvęs “Bangos” kapitonas Arturas Uosis.