#kaslaimės
Klubas

APIE KLUBĄ

Gargždų “Bangos” futbolo klubą sudaro profesionali vyrų futbolo komanda ir vaikų ir jaunimo futbolo grupės, kurių veikla rūpinasi viešoji įstaiga “Gargždų futbolas”.

Viešoji įstaiga „Gargždų futbolas“, įsteigta 2002 metų gruodžio mėnesį, 2005 metų pabaigoje suvienijo Gargždų futbolo aistruolius ir 2006 metais pradėjo aktyvią veiklą, siekdama grąžinti buvusią Gargždų futbolo šlovę bei atgaivinti futbolo tradicijas.

Viešosios įstaigos direktorius Rimantas Mikalauskas.

Valdybos pirmininkas Aldas Mockus.

2015 m. gegužės 7 dieną išrinkta valdyba: Rinaldis Bendikas, Viktoras Kura, Aldas Mockus, Rasa Petrauskienė, Remigijus Riekašius, Andželika Šakinienė ir Artūras Uosis.
2015 m. gegužės 13 dieną valdybos pirmininku išrinktas Aldas Mockus, pirmininko pavaduotoja – Andželika Šakinienė.

Dalininkai. Nuo 2015 gruodžio 31 dienos viešosios įstaigos “Gargždų futbolas” dalininkais yra 30 fizinių ir juridinių asmenų. 34 procentus balsų viešosios įstaigos dalininkų susirinkimuose turi Klaipėdos rajono savivaldybė, 37,1 procento – labdaros ir paramos fondas „Gargždų rėmėjas“. Kiti dalininkai (R.Bendikas, V.Gailius, A.Giedraitis, A.Jasilionis, M.Jonelys, M.Kazlauskas, V.Liutikas, L.Liutikienė, R.Lukošius, R.Mušauskas, R.Petkevičius, J.Riekašienė, R.Riekašius, G.Samsonik, K.Sinskas, T.Tamošauskas, A.Uosis, R.Vaišnoras, E.Vilimas, L.Virvilienė, R.Žutautas, I.Karbauskienės IĮ, UAB “Gargždų banga”, UAB “Neogroup”, UAB “Voltas”, VšĮ “Banga 1253”, VšĮ “Garsų harmonija”, asociacija “Gargždų Bangos draugai”) turi nuo 0,37 iki 3,34 procentų balsų.

Kontaktai:
VšĮ “Gargždų futbolas”
Kvietinių g. 26, Gargždai
Tel. (8-46) 452782
Direktorius: rimas@fkbanga.lt

ĮSTATAI

Viešosios įstaigos “Gargždų futbolas” įstatai, priimti dalininkų susirinkime 2012 metų vasario 7 dieną

VEIKLOS SRITYS

• klubo žaidėjų (vaikų, paauglių, suaugusių ir merginų) pritraukimas ir valdymas;
• žaidėjų meistriškumo tobulinimas;
• futbolo infrastruktūros plėtra;
• trenerių kvalifikacijos kėlimas;
• įvairių futbolo varžybų ir renginių organizavimas įvairaus amžiaus ir meistriškumo futbolo mėgėjams.

JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS

Viešosios įstaigos “Gargždų futbolas” 2015 metų “Jaunųjų futbolininkų ugdymo” programa, patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 metų vasario 26 d. Nr. T11-43

DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (bruto), finansuojamas Klaipėdos rajono savivaldybės “Jaunųjų futbolininkų ugdymo” programos

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Viešosios įstaigos „Gargždų futbolas“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Viešosios įstaigos „Gargždų futbolas“ direktoriaus 2015 m. rugsejo 30 d. įsakymu Nr.GF-28

VEIKLOS IR FINANSINĖS ATASKAITOS

VšĮ „Gargždų futbolas“ 2014 m. sausio-gruodžio mėn. finansinių ataskaitų rinkinys